Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Vielen Dank   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Jack Frei   |   Neu Schneider   |   Neu Senn   |   Neu Iberg   |   Neu Walther   |   Neu Caillet   |   Neu Schadegg   |   Neu Selmi

Ebersecken 23

Ebersecken 3. Juni 2023

Bi ig im fautsche Fium hani tänkt, woni d Gibshang ha gse im Träning. Bi üs würd mä säge, dä isch nume nünenünzg. Ha schwär überleit, am Jack zsäge ig wöu bi de Twinshock fahre, würd mi dert sicherer füele. Dr erscht Louf, äs isch cho winis vermuetet ha, kene git na u scho lige zwe am Bode nachem Start. (Kamikaze gits bi de Japaner, bim OMC sötts das aber nit gä. Ig ha Freud am Motocrössle, ig wet o gwinne, Spass ha, u nes Bier näh mit de Giele. Aber am Wichtigschte isch doch i üsem Auter, am Abe müed u gsung hei ga). U nähr geits wie immer, di schnäuere si vore u di angere hinger nache. Dr zwöit Louf geit gsittet los, die zwe Kampfhähn si nüme dr bi, schad ig cha aber guet si oni. Cha nid begriffe, dass immer no nid aui gmerkt hei, dass me bim OMC nid cha Wäutmeischter wärde. Ig ha zwöi super faire Löif gha, mit em Beck, Peyer u Mohr hets mega Spass gmacht.

So söts si, wäge däm chumi cho fahre.

Für faires Motocross

René